Арьсан ПЛАНОТ

Арьсан хавтастай дэвтэр

Арьсан ПЛАНОТ нь цэвэр арьсан хавтастай бөгөөд эхнээс нь дуустал нь гараар хийсэн дэвтэр гэдгээрээ онцлогтой.
2 талаас нь бичдэг тул таны төлөвлөгөө, тэмдэглэл холилдох асуудал үүсэхгүй юм.

Нийт 128 хуудастай. Үүний 66 нь бүтэн жилийн төлөвлөгөө гаргах, 62 нь тэмдэглэл хөтлөх цулгуй. Төлөвлөлтийн хэсэг нь ягштал зааж өгсөн он саргүй учир та хэзээ ч хэрэглэж болох давуу талтай.

ПЛАНОТ нь ажил хэрэг, уулзалт, төлөвлөгөө гээд чухал зүйлсээ тэмдэглэн хөтлөхөд хамгийн гайхалтай зохицох дэвтэр тул ажил хэрэгч хэн бүхний сонголт болж чадна гэдэг бүрэн итгэлтэй байна.

Төлөвлөгөөгүй зорилго гэдэг ердөө л мөрөөдөл.